THỦ TỤC Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương)

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.003725.000.00.00.H34
Quyết định công bố 01/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Xuất Bản, In và Phát hành
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ quan, tổ chức và cá nhân nộp hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc nơi có cửa khẩu mà xuất bản phẩm được nhập khẩu qua dịch vụ bưu chính hoặc qua mạng Internet.
- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết).
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và viết giấy hẹn nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp còn thiếu hướng dẫn Cơ quan, tổ chức cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.
- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Bước 3: Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua mạng Internet.
- Thời gian: 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 15 Ngày Phí:

Lệ phí: 25.000
(25.000 đồng/hồ sơ (Theo quy định tại Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021của Bộ Tài chính))
Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
2 Nộp trực tuyến 15 Ngày Phí:

Lệ phí: 25.000
((Theo quy định tại Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính))
15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Nộp qua Cổng dịch vụ công: (https://dichvucong.kontum.gov.vn).
3 Nộp qua bưu chính 15 Ngày Phí:

Lệ phí: 50.000
(50.000 đồng/hồ sơ (Theo quy định tại Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính))
Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh 1 0 Biểu mẫu
2 Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh 1 0 Biểu mẫu

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Doanh nghiệp
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum; Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 19/2012/QH13 Luật xuất bản 2012-11-20 Quốc Hội
2 195/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản 2013-11-21
3 214/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh 2016-11-10 Bộ Tài chính
4 01/2020/TT-BTTTT Thông tư 01/2020/TT-BTTTT 2020-02-07
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có