THỦ TỤC Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.003017.000.00.00.H34
Quyết định công bố 247/QĐ-UBND (Đã được thay thế bởi QĐ 209/QĐ-UBND ngày 19/4/2021)
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Điện ảnh
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ sở điện ảnh đề nghị cấp giấy phép phổ biến phim nộp hồ sơ trực tiếp; qua đường Bưu điện đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc nộp trực tuyến.
- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum.
- Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ).
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn
- Trường hợp hồ sơ còn thiếu và không hợp lệ thì công chức hướng dẫn về chỉnh sửa, bổ sung.
Bước 3: Trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnhhoặc qua đường bưu điện.
- Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ).
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 15 Ngày Phí:

Lệ phí: 3.600.000
(Phim thương mại: Phim truyện: Độ dài đến 100 phút (1 tập phim) Độ dài từ 101 -150 phút tính thành 1,5 tập Đ dài từ 151 - 200 phút tính thành 02 tập)
15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phim trình duyệt.
2 Nộp trực tuyến 15 Ngày Phí:

Lệ phí: 3.600.000
(Phim thương mại: Phim truyện: Độ dài đến 100 phút (1 tập phim) Độ dài từ 101 -150 phút tính thành 1,5 tập Đ dài từ 151 - 200 phút tính thành 02 tập)
nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.kontum.gov.vn/. 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phim trình duyệt.
3 Nộp qua bưu chính 15 Ngày Phí:

Lệ phí: 3.600.000
(Phim thương mại: Phim truyện: Độ dài đến 100 phút (1 tập phim) Độ dài từ 101 -150 phút tính thành 1,5 tập Độ dài từ 151 - 200 phút tính thành 02 tập)
15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phim trình duyệt.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 7 năm 2008); 1 0 Biểu mẫu
2 Giấy chứng nhận bản quyền phim. 1 0

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 70 - Lê Hồng Phong - TP Kon Tum - Tỉnh Kon Tum
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 62/2006/QH11 Luật 62/2006/QH11 2006-06-29 Quốc Hội
2 31/2009/QH12 Luật 31/2009/QH12 2009-06-18 Quốc Hội
3 54/2010/NĐ-CP Nghị định 54/2010/NĐ-CP 2010-05-21
4 11/2011/TT-BVHTTDL Thông tư 11/2011/TT-BVHTTDL 2011-09-19 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5 20/2013/TT-BVHTTDL Thông tư 20/2013/TT-BVHTTDL 2013-12-31 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6 289/2016/TT-BTC Thông tư 289/2016/TT-BTC 2016-11-15 Bộ Tài chính
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin