THỦ TỤC Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương)

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.003868.000.00.00.H34
Quyết định công bố 01/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Xuất Bản, In và Phát hành
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ quan, Tổ chức có nhu cầu đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh lập hồ sơ và nộp phí thẩm định nội dung tài liệu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum qua dịch vụ bưu chính hoặc qua Internet.
- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Từ 7h30’-10h00’ và 13h30’-16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết).
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và viết giấy hẹn nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp còn thiếu hướng dẫn Cơ quan, tổ chức chỉnh sửa, bổ sung.
- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép xuất bản, đóng dấu vào ba bản thảo tài liệu và lưu lại một bản, hai bản trả lại cho tổ chức đề nghị cấp phép; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Bước 3: Cơ quan, Tổ chức nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính hoặc qua internet.
- Thời gian: Từ 7h30’-10h00’ và 13h30’-16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết).
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 3.000 đồng/phút
(Tài liệu dạng đọc)
2 Nộp trực tuyến 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 3.000 đồng/phút
(Tài liệu dạng đọc)
Nộp qua Cổng dịch vụ công: + Cổng dịch vụ công quốc gia (http://dichvucong.gov.vn); hoặc + Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.kontum.gov.vn).
3 Nộp qua bưu chính 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 7.500 đồng/trang quy chuẩn (14,5 x 20,5 cm)
(Tài liệu in trên giấy)
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Đơn đề nghị Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh 1 0 Biểu mẫu
2 Hai (02) bản thảo tài liệu in trên giấy có đóng dấu của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản tại trang đầu và giáp lai giữa các trang bản thảo hoặc 01 bản thảo lưu trong thiết bị lưu trữ điện tử với định dạng không cho phép can thiệp, sửa đổi; Trường hợp tài liệu không kinh doanh xuất bản dạng điện tử thì nộp một (01) bản thảo điện tử có chữ ký số của thủ trưởng cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép xuất bản; 2 0
3 - Ý kiến xác nhận bằng văn bản: + Đối với tài liệu của các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân phải có ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc cơ quan được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ủy quyền. + Đối với tài liệu lịch sử Đảng, chính quyền địa phương; tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương phải có ý kiến của tổ chức đảng, cơ quan cấp trên. 1 0

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum; Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 19/2012/QH13 Luật số: 19/2012/QH13 2012-11-20 Quốc Hội
2 01/2020/TT-BTTTT Thông tư 01/2020/TT-BTTTT 2020-02-07
3 195/2013/NĐ-CP Nghị định 195/2013/NĐ-CP 2013-11-21
4 214/2016/TT-BTC Thông tư 214/2016/TT-BTC 2016-11-10
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có