THỦ TỤC Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.004022.000.00.00.H34
Quyết định công bố 284/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Thú y
Trình tự thực hiện
Bước 1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu quảng cáo thuốc thú y trên các phương tiện: Báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác của địa phương; bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo; phương tiện giao thông; hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao; người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, vật thể quảng cáo; các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật, lập hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua trực tuyến tới Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: 70 đường Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Bước 2. Công chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ theo thành phần hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu thiếu. Chuyển toàn bộ hồ sơ tới Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
Bước 3. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiến hành các nội dung thẩm định hồ sơ theo đúng trình tự quy định hiện hành. Thực hiện trả kết quả thủ tục hành chính chuyển Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum. Trong trường hợp hồ sơ hoặc nội dung trong hồ sơ không hợp lệ Chi cục chăn nuôi và Thú y thực hiện trả lại toàn bộ hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết thủ tục hành chính chuyển Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả: Nhận trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua trực tuyến.
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 900.000
(Phí thẩm định nội dung thông tin quảng cáo thuốc thú y, thuốc thú y thuỷ sản, trang thiết bị, dụng cụ trong thú y)
2 Nộp qua bưu chính 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 900.000
(Phí thẩm định nội dung thông tin quảng cáo thuốc thú y, thuốc thú y thuỷ sản, trang thiết bị, dụng cụ trong thú y)
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 - Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XLII ban hành kèm theo Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT 1 0 Biểu mẫu
2 - Bản sao chụp giấy chứng nhận đăng ký thuốc thú y; 0 1
3 - Sản phẩm quảng cáo (nội dung, hình thức quảng cáo được thể hiện bằng hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng và các hình thức tương tự); 1 0
4 - Danh sách báo cáo viên ghi đầy đủ thông tin về bằng cấp chuyên môn hoặc chức danh khoa học của báo cáo viên đối với trường hợp hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao (đóng dấu xác nhận của Doanh nghiệp). 1 0

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 285/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y 2016-11-14 Bộ Tài chính
2 13/2016/TT-BNNPTNT Quy định về quản lý thuốc thú y 2016-06-02
3 79/2015/QH13 Luật 79/2015/QH13 2015-06-19
4 35/2016/NĐ-CP Nghị định 35/2016/NĐ-CP 2016-05-15
5 101/2020/TT-BTC Thông tư 101/2020/TT-BTC 2020-11-23
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin