THỦ TỤC Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) - Cấp Tỉnh

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.005319.000.00.00.H34
Quyết định công bố 284/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Thú y
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y nhưng bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan có nhu cầu cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum.
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Bước 2: Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ theo thành phần hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu thiếu.
Bước 3: Chuyển toàn bộ hồ sơ cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y; công chức của Chi cục có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.
Bước 4: Chi cục chuyển giấy Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum để trả cho tổ chức, cá nhân.
Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 3 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 50000
2 Nộp trực tuyến 3 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 50.000
3 Nộp qua bưu chính 3 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 50.000
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 - Đơn đăng ký cấp lại; 1 0
2 - Chứng chỉ hành nghề thú y đã được cấp, trừ trường hợp bị mất. 1 0
3 - 02 ảnh 4x6. 1 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum, Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Chứng chỉ hành nghề thú y. Chứng chỉ hành nghề thú y có giá trị 05 năm; Chứng chỉ hành nghề thú y. Chứng chỉ hành nghề thú y có giá trị 05 năm;
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 35/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y 2016-05-15
2 79/2015/QH13 Luật Thú y 2015-06-19 Quốc Hội
3 13/2016/TT-BNNPTNT Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT 2016-06-02
4 101/2020/TT-BTC Thông tư 101/2020/TT-BTC 2020-11-23
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin