THỦ TỤC Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP)

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 2.001819.000.00.00.H34
Quyết định công bố 284/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Trình tự thực hiện
Bước 1. Cơ sở nộp hồ sơ Đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua fax, Email, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính) hoặc qua dịch vụ bưu chính.
- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Bước 2. Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ theo thành phần hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu thiếu.
Bước 3. Chuyển toàn bộ hồ sơ cho Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản. Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận ATTP phải kiểm tra hồ sơ và xem xét cấp hoặc không cấp lại Giấy chứng nhận ATTP (trường hợp không cấp phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do).
Bước 4. Chi cục chuyển Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum để trả cho cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Bước 5. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 5 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 700.000
(Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản)
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
2 Nộp trực tuyến 5 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 350.000
(Phí thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn thực phẩm)
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
3 Nộp qua bưu chính 5 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 350.000
(Phí thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn thực phẩm)
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38 /2018/TT-BNNPTNT 1 0 Biểu mẫu

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Tỉnh Kon Tum,Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và và Thủy sản - Tỉnh Kon Tum,Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Tỉnh Kon Tum,Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và và Thủy sản - Tỉnh Kon Tum,Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận cơ sở ATTP. Giấy chứng nhận cơ sở ATTP.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm 2018-02-02
2 44/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2018-05-07 Bộ Tài chính
3 38/2018/TT-BNNPTNT Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2018-12-25
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin