THỦ TỤC Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.003930.000.00.00.H34
Quyết định công bố 213/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Bộ,Cấp Tỉnh,Cấp Huyện,Cấp Xã
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Đường thủy nội địa
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính:
- Đối với cấp tỉnh: tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum; Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum;
- Đối với cấp xã, cấp huyện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cấp Xã, cấp Huyện hoặc qua đường bưu chính.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 - 10h30 và buổi chiều từ 13h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).
Bước 2: Công chức, viên chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn (trực tiếp) hoặc gửi theo đường bưu chính.
- Trường hợp hồ sơ còn thiếu và không hợp lệ thì công chức hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung (trực tiếp) hoặc gửi văn bản trả lời tổ chức, cá nhân những nội d-ung thành phần hồ sơ thiếu hoặc không đạt yêu cầu hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3:
- Đối với cấp tỉnh:
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum chuyển hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải để xem xét, thực hiện.
- Đối với cấp xã, huyện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã, cấp huyện chuyển hồ sơ đến Bộ phận chuyên môn tham mưu giải quyết.
Bước 4:
-Tại cấp tỉnh: Sau khi xét duyệt hồ sơ, Sở Giao thông vận tải chuyển kết quả lại cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum để giao trả kết quả cho tổ chức, công dân;
- Tại cấp xã, cấp huyện: Phòng/bộ phận chuyên môn cấp xã, huyện chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, cấp huyện để giao trả cho tổ chức, công dân.
Bước 5:
-Tại cấp tỉnh: Tổ chức, công dân nộp lệ phí và nhận kết quả trả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Tại cấp xã, cấp huyện: Tổ chức, công dân nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, cấp huyện.
* Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 - 10h30 và buổi chiều từ 13h30 - 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ)
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 3 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 70.000
(70.000 đồng/Giấy chứng nhận)
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
2 Nộp qua bưu chính 3 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 70.000
(70.000 đồng/Giấy chứng nhận)
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Xuất trình bản chính Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra. 1 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Người nước ngoài
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Tổ chức nước ngoài
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã,Sở Giao thông vận tải - tỉnh Kon Tum,UBND Thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum,UBND huyện Đăk Hà - tỉnh Kon Tum,UBND huyện Đăk Tô - tỉnh Kon Tum,UBND huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum,UBND huyện Đăkglei - tỉnh Kon Tum,UBND huyện Kon Plông - tỉnh Kon Tum,UBND huyện Kon Rẫy - tỉnh Kon Tum,UBND huyện Tu Mơ Rông - tỉnh Kon Tum,UBND huyện Sa Thầy - tỉnh Kon Tum,UBND huyện Ia H’Drai - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp xã,Sở Giao thông vận tải - tỉnh Kon Tum,UBND Thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum,UBND huyện Đăk Hà - tỉnh Kon Tum,UBND huyện Đăk Tô - tỉnh Kon Tum,UBND huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum,UBND huyện Đăkglei - tỉnh Kon Tum,UBND huyện Kon Plông - tỉnh Kon Tum,UBND huyện Kon Rẫy - tỉnh Kon Tum,UBND huyện Tu Mơ Rông - tỉnh Kon Tum,UBND huyện Sa Thầy - tỉnh Kon Tum,UBND huyện Ia H’Drai - tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 70 Lê Hồng Phong, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cấp Xã, cấp Huyện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 Thông tư 75/2014/TT-BGTVT Thông tư Thông tư Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa 2014-12-19 Bộ Giao thông vận tải
2 198/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt 2016-11-11 Bộ Tài chính
3 23/2004/QH11 Luật 23/2004/QH11 2004-06-15
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin