THỦ TỤC Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.004839.000.00.00.H34
Quyết định công bố 284/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Thú y
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả -Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, TP Kon Tum.
- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Bước 2: Cán bộ Chi cục tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ viết giấy biên nhận hẹn thời gian giải quyết. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ trả lại hồ sơ và hướng dẫn bổ sung.
Bước 3: Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục Chăn nuôi và thú y cấp lại; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả -Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, TP Kon Tum.
- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 5 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
2 Nộp trực tuyến 5 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
3 Nộp qua bưu chính 5 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 - Đơn đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXI ban hành kèm theo Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT. 1 0 Biểu mẫu
2 - Tài liệu chứng minh nội dung thay đổi trong trường hợp thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký; 1 0
3 - Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y đã được cấp, trừ trường hợp bị mất. 1 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum, địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, TP Kon Tum.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận hoặc công văn trả lời Giấy chứng nhận hoặc công văn trả lời
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 Luật 79/2015/QH13 Luật Thú y 2015-06-19 Quốc Hội
2 35/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y 2016-05-15
3 13/2016/TT-BNNPTNT Quy định về quản lý thuốc thú y 2016-06-02
4 101/2020/TT-BTC Thông tư 101/2020/TT-BTC 2020-11-23
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin