THỦ TỤC Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 2.000640.000.00.00.H34
Quyết định công bố 237/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, P. Quyết Thắng, Tp. Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.
Bước 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và trả lại hồ sơ cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định.
Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu điện.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 2.200.000
(Phí thẩm định điều kiện cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.)
2 Nộp trực tuyến 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 2.200.000
(Phí thẩm định điều kiện cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.)
3 Nộp qua bưu chính 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 2.200.000
(Phí thẩm định điều kiện cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.)
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 + Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (Bản chính - theo mẫu phụ lục 34 Thông tư số 57/2018/TT-BCT) 1 0 Biểu mẫu
2 + Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá đã được cấp (nếu có). 1 1

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Cơ quan thực hiện Sở Công Thương - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Công Thương - tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 70 Lê Hồng Phong-P Quyết Thắng -Tp. Kon Tum hoặc dịch vụ công trực tuyến
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (cấp lại lần thứ....) Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (cấp lại lần thứ....)
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 08/2018/NĐ-CP Nghị định 08/2018/NĐ-CP 2018-01-15
2 67/2013/NĐ-CP Nghị định 67/2013/NĐ-CP 2013-06-27
3 106/2017/NĐ-CP Nghị định 106/2017/NĐ-CP 2017-09-14
4 57/2018/TT-BCT Thông tư 57/2018/TT-BCT 2018-12-28 Bộ Công Thương
5 299/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá 2016-11-15 Bộ Tài chính
6 28/2019/TT-BCT Thông tư 28/2019/TT-BCT 2019-11-15
7 17/2020/NĐ-CP Nghị định 17/2020/NĐ-CP 2020-02-05
8 09/2012/QH13 Luật 09/2012/QH13 2012-06-18
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC - Có đăng ký kinh doanh mặt hàng nguyên liệu thuốc lá; - Có quy mô đầu tư trồng cây thuốc lá tại địa phương ít nhất 100 ha mỗi năm; - Phải có hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng cây thuốc lá phù hợp với quy mô kinh doanh;