THỦ TỤC Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.001279.000.00.00.H34
Quyết định công bố 237/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sở đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (phòng Kinh tế thành phố hoặc phòng Kinh tế hạ tầng các huyện) hoặc dịch vụ công trực tuyến.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận và viết giấy hẹn.
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức chỉnh sửa, bổ sung.
+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, phòng Kinh tế thành phố hoặc phòng Kinh tế hạ tầng các huyện có văn bản yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (phòng Kinh tế thành phố hoặc phòng Kinh tế hạ tầng các huyện) hoặc qua đường Bưu điện.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 7 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 1.100.000
(Phí thẩm định Hồ sơ)
kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
2 Nộp trực tuyến 7 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 1.100.000
(Phí thẩm định Hồ sơ)
kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
3 Nộp qua bưu chính 7 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 1.100.000
(Phí thẩm định Hồ sơ)
kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban hành tại Nghị định 17/2020/NĐ-CP và bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có); 1 1 Biểu mẫu

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Cơ quan thực hiện Phòng Kinh tế,Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Phòng kinh tế,Phòng Kinh tế hạ tầng,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cấp huyện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 Nghị định 105/2017/NĐ-CP Về kinh doanh rượu 2017-09-14
2 Thông tư số 299/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động, lệ phí cấp giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá. 2016-11-15 Bộ Tài chính
3 44/2019/QH14 Luật 44/2019/QH14 2019-06-14
4 24/2020/NĐ-CP. Nghị định 24/2020/NĐ-CP. 2020-02-24
5 17/2020/NĐ-CP Nghị định 17/2020/NĐ-CP 2020-02-05
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC - Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật. - Bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.