THỦ TỤC Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.002150.000.00.00.H34
Quyết định công bố 301/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cơ quan khác
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Dân số - Sức khoẻ sinh sản
Trình tự thực hiện
Bướng 2: Trong phạm vi 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải cấp lại Giấy chứng sinh cho trẻ.
Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 03 ngày làm việc.
Bước 3: Trả giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại cơ sở y tế.
Bước 1: Cha mẹ hoặc người thân thích của trẻ gửi hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng sinh cho cơ sở khám chữa bệnh nơi đã cấp giấy chứng sinh lần đầu.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 03 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc
2 Nộp qua bưu chính 03 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh có xác nhận của Tổ trưởng Tổ dân phố hoặc trưởng thôn về việc sinh và đang sinh sống tại địa bàn khu dân cư theo mẫu quy định tại phụ lục 3-TT số 17/2012/TT-BYT của Bộ Y tế 1 0 Biểu mẫu

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan thực hiện Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy chứng sinh Giấy chứng sinh
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 06/2012/NĐ-CP Nghị định 06/2012/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực 2012-02-02
2 17/2012/TT-BYT Thông tư 17/2012/TT-BYT - Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh 2012-10-24 Bộ Y tế
3 14/2016/TT-BYT Thông tư 14/2016/TT-BYT - hướng dẫn chi Tiết thi hành một số Điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế 2016-05-12 Bộ Y tế
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có