THỦ TỤC Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ (cấp tỉnh)

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.004253.000.00.00.H34
Quyết định công bố 318/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Tài nguyên nước
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (Trung tâm).
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ và tiếp nhận chuyển Bộ phận chuyên môn thụ lý giải quyết Bộ phận chuyên môn rà soát, đánh giá tính hợp lệ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Bộ phận chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau: thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường và trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp phép.
Bước 5: Thông báo cho tổ chức, công dân nhận kết quả.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 8 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: Phí thẩm định cấp lại giấy phép bằng 30% mức thu phí thẩm định theo quy định. Mức thu: 420.000 đồng/hồ sơ.
2 Nộp trực tuyến 8 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 420.000
(Phí thẩm định cấp lại giấy phép bằng 30% mức thu phí thẩm định theo quy định)
3 Nộp qua bưu chính 8 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: Phí thẩm định cấp lại giấy phép bằng 30% mức thu phí thẩm định theo quy định. Mức thu: 420.000 đồng/hồ sơ.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 - Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất. 1 0 Biểu mẫu
2 - Tài liệu chứng mình lý do đề nghị cấp lại giấy phép. 1 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Tài nguyên và Môi trường - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 70 Lê Hồng Phong, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Các Sở, ngành và địa phương liên quan
Kết quả thực hiện Giấy phép hành nghề khoan dưới nước có quy mô nhỏ/ vừa. Giấy phép hành nghề khoan dưới nước có quy mô nhỏ/ vừa.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 17/2012/QH13 17/2012/QH13 Luật 17/2012/QH13 2012-06-21 Quốc Hội
2 201/2013/NĐ-CP Nghị định 201/2013/NĐ-CP 2013-11-27
3 27/2014/TT-BTNMT Thông tư 27/2014/TT-BTNMT 2014-05-30 Bộ Tài nguyên và Môi trường
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Giấy phép được cấp lại trong các trường hợp và điều kiện sau đây: - Bị mất; - Bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được; - Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép, giấy phép đã được cấp còn hiệu lực ít nhất bốn mươi lăm (45) ngày.