THỦ TỤC Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương)

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.008201.000.00.00.H34
Quyết định công bố 236/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Xuất Bản, In và Phát hành
Trình tự thực hiện
Bước 1: Chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày có một trong các thay đổi: Di chuyển trụ sở chính hoặc chi nhánh sang tỉnh, thành phố khác trực thuộc trung ương; Thành lập hoặc giải thể chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi không đặt trụ sở chính, cơ cở phát hành (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập) có trụ sở chính và chi nhánh tại cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm với Sở Thông tin và Truyền thông sở tại. Hồ sơ nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum; qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến.
Hồ sơ đề nghị đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua mạng Internet.
- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết).
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và viết giấy hẹn nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp còn thiếu hướng dẫn doanh nghiệp, đơn vị chỉnh sửa, bổ sung.
- Trong thời hạn 07 (bảy) làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét cấp lại giấy đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm; trường hợp không xác nhận đăng ký lại phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Bước 3: Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích .
- Thời gian: Từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết).
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 07 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 0
(Không có)
Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
2 Nộp trực tuyến 07 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 0
(Không có)
Nộp qua Cổng dịch vụ công: (https://dichvucong.kontum.gov.vn).
3 Nộp qua bưu chính 07 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 0
(Không có)
Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Đơn đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm 1 0 Biểu mẫu
2 Bản sao (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ sở hữu trụ sở hoặc hợp đồng thuê, mượn trụ sở để làm địa điểm kinh doanh 0 1
3 Bản sao (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng minh được phép thường trú tại Việt Nam của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ quan có thẩm quyền của Việt nam cấp 0 1
4 Bảo sao (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm cấp 0 1

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm Giấy xác nhận đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 19/2012/QH13 Luật 19/2012/QH13 2012-11-20
2 01/2020/TT-BTTTT Thông tư 01/2020/TT-BTTTT 2020-02-07
3 195/2013/NĐ-CP Nghị định 195/2013/NĐ-CP 2013-11-21
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có