THỦ TỤC Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 2.000629.000.00.00.H34
Quyết định công bố 237/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (phòng Kinh tế thành phố hoặc phòng Kinh tế hạ tầng các huyện) hoặc qua đường Bưu điện hoặc dịch vụ công trực tuyến.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ.
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép. Trường hợp từ chối cấp sửa đổi, bổ sung phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (phòng Kinh tế thành phố hoặc phòng Kinh tế hạ tầng các huyện) hoặc qua đường Bưu điện.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 7 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 1.100.000
(Phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Mức thu: 1.100.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ)
2 Nộp trực tuyến 7 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 1.100.000
(Phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Mức thu: 1.100.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ)
3 Nộp qua bưu chính 7 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 1.100.000
(Phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Mức thu: 1.100.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ)
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 - Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP; 1 0 Biểu mẫu
2 - Bản sao giấy phép đã được cấp; 0 1
3 - Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 1 1

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Cơ quan thực hiện Phòng Kinh tế,Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Phòng kinh tế,Phòng Kinh tế hạ tầng,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cấp huyện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 Nghị định 105/2017/NĐ-CP Về kinh doanh rượu 2017-09-14
2 44/2019/QH14 Luật 44/2019/QH14 2019-06-14
3 24/2020/NĐ-CP. Nghị định 24/2020/NĐ-CP. 2020-02-24
4 17/2020/NĐ-CP Nghị định 17/2020/NĐ-CP 2020-02-05
5 299/2016/TT-BTC Thông tư 299/2016/TT-BTC 2016-11-15
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC - Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật. - Bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.