THỦ TỤC Cấp thẻ bảo hiểm y tế

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.002535.000.00.00.H34
Quyết định công bố 301/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cơ quan khác
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Tài chính y tế
Trình tự thực hiện
Bước 1. Người tham gia chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan, đơn vị, địa phương, đại lý thu, nhà trường hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH.
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (Trừ ngày nghỉ, lễ, tết).
1. Đối với người tham gia được ngân sách nhà nước đóng BHYT
Nộp hồ sơ đã kê khai theo quy định cho UBND cấp xã (theo đối tượng quy định). Trường hợp người tham gia đã hiến bộ phận cơ thể người: nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.
2. Đối với người tham gia được tổ chức BHXH đóng BHYT
Đăng ký nơi khám bệnh, chữa bệnh ban đầu với cơ quan BHXH, nộp giấy tờ chứng minh được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (nếu có).
3. Đối với người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng hoặc tham gia BHYT theo hộ gia đình
- Nộp hồ sơ đã kê khai theo quy định và nộp tiền theo phương thức đã đăng ký cho cho Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH.

Bước 2. Đóng tiền
- Người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người được ngân sách hỗ trợ một phần mức đóng BHYT: nộp tiền cho Đại lý thu hoặc nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH.
- Học sinh, sinh viên: nộp tiền cho nhà trường.

Bước 3: Cán bộ bộ phận một cửa cơ quan BHXH tỉnh, huyện, xã kiểm tra, nhận Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT; ghi Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp thẻ BHYT cho cá nhân, tổ chức.
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tổ chức BHYT phải chuyển thẻ BHYT cho cơ quan, tổ chức quản lý đối tượng hoặc cho người tham gia BHYT.

Bước 4. Nhận kết quả giải quyết:
- Trường hợp người tham gia BHYT hộ gia đình nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH nhận kết quả do cơ quan BHXH đã giải quyết theo các hình thức đăng ký.
- Đối với người nộp hồ sơ cho cơ quan, đơn vị, địa phương, đại lý thu, nhà trường nhận kết quả do cơ quan BHXH đã giải quyết qua cơ quan, đơn vị, địa phương, đại lý thu, nhà trường.
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, tết).

Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 10 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
2 Nộp qua bưu chính 10 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT của tổ chức, cá nhân đối với người tham gia BHYT và Danh sách đối tượng tham gia BHYT của tổ chức, cá nhân lập theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018. 1 0 Biểu mẫu
2 Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT của người tham gia BHYT theo hộ gia đình và Danh sách thành viên hộ gia đình tham gia BHYT lập theo Mẫu số 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018. 1 0 Biểu mẫu

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Người nước ngoài
Cán bộ, công chức, viên chức
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Bảo hiểm xã hội cấp huyện,Bảo hiểm xã hội tỉnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ cơ quan, đơn vị, địa phương, đại lý thu, nhà trường, cơ quan bảo hiểm xã hội
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Thẻ BHYT được cấp cho người tham gia BHYT Thẻ BHYT được cấp cho người tham gia BHYT
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 25/2008/QH12 Luật 25/2008/QH12 - Bảo hiểm y tế 2008-11-14 Quốc Hội
2 146/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế 2018-10-17
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Thẻ BHYT được cấp cho người tham gia BHYT