THỦ TỤC Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương)

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.003729.000.00.00.H34
Quyết định công bố 236/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Xuất Bản, In và Phát hành
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ sở in có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có một trong các khoản thay đổi sau: Thay đổi về tên gọi, địa chỉ; Thành lập chi nhánh; Chia tách hoặc sáp nhập phải có hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum qua dịch vụ bưu chính hoặc qua mạng Internet.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết).
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và viết giấy hẹn nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp còn thiếu hướng dẫn cơ sở in chỉnh sửa, bổ sung.
- Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét đổi giấy phép in xuất bản phẩm. Trường hợp từ chối, cơ quan cấp phép có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do.
Bước 3: Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính hoặc qua mạng Internet.
- Thời gian: Từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết).
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 5 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
2 Nộp trực tuyến 5 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
- Nộp qua Cổng dịch vụ công: + Cổng dịch vụ công quốc gia (http://dichvucong.gov.vn); hoặc + Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.kontum.gov.vn).
3 Nộp qua bưu chính 5 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm 1 0 Biểu mẫu
2 Bản chính giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm 1 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Doanh nghiệp
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy phép hoạt động in Giấy phép hoạt động in
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 19/2012/QH13 Luật 19/2012/QH13 2012-11-20 Quốc Hội
2 195/2013/NĐ-CP Nghị định 195/2013/NĐ-CP 2013-11-21
3 01/2020/TT-BTTTT Thông tư 01/2020/TT-BTTTT 2020-02-07
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có