THỦ TỤC Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Cấp Tỉnh)

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 2.002132.000.00.00.H34
Quyết định công bố 284/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Thú y
Trình tự thực hiện
Bước 1. Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đăng ký kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc đến trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Bước 2. Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận VSTY của cơ sở, Chi cục Chăn nuôi và Thú y xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không đầy đủ; trường hợp chủ cơ sở nộp trực tiếp thì cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thụ lý và hẹn thời gian giải quyết; trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn bổ sung.
Bước 3. Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y:
* Trường hợp Cấp mới Giấy chứng nhận: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục thực hiện kiểm tra hồ sơ và tổ chức kiểm tra thực tế điều kiện vệ sinh thú y tại cơ sở, cấp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y nếu đủ điều kiện. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y thì phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do và hẹn lịch tổ chức kiểm tra lại.
* Trường hợp Cấp lại Giấy chứng nhận (hết hạn): Trước 01 (một) tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận vệ sinh thú y hết hạn, cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận vệ sinh thú y trong trường hợp tiếp tục sản xuất kinh doanh;
- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục thực hiện kiểm tra hồ sơ và tổ chức kiểm tra thực tế điều kiện vệ sinh thú y tại cơ sở, cấp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y nếu đủ điều kiện. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y thì phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do và hẹn lịch tổ chức kiểm tra lại.
* Trường hợp Cấp lại Giấy chứng nhận (bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin): Cơ sở phải có Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận vệ sinh thú y gửi Chi cục để được xem xét, cấp lại.
- Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận vệ sinh thú y của cơ sở, Chi cục thực hiện thẩm tra hồ sơ và xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận vệ sinh thú y cho cơ sở. Trường hợp không cấp lại, Chi cục phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.
Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua dịch vụ bưu chính.
- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 1.000.000
(Phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở ấp trứng, sản xuất, kinh doanh con giống; chợ chuyên kinh doanh động vật; cơ sở xét nghiệm, chuẩn đoán bệnh động vật; cơ sở phẫu thuật động vật; cơ sở sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật và các sản phẩm động vật khác không sử dụng làm thực phẩm: 1.000.000 đồng/lần (Đối với trường hợp cấp mới))
- 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ (đối với trường hợp Cấp mới, cấp lại do hết hạn) - 5 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ (đối với trường hợp Cấp lại nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)
2 Nộp qua bưu chính 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 1.000.000
(Phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở ấp trứng, sản xuất, kinh doanh con giống; chợ chuyên kinh doanh động vật; cơ sở xét nghiệm, chuẩn đoán bệnh động vật; cơ sở phẫu thuật động vật; cơ sở sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật và các sản phẩm động vật khác không sử dụng làm thực phẩm: 1.000.000 đồng/lần (Đối với trường hợp cấp mới))
- 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ (đối với trường hợp Cấp mới, cấp lại do hết hạn) - 5 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ (đối với trường hợp Cấp lại nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận VSTY theo Mẫu 01 của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016. 1 0 Biểu mẫu

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 70 Lê Hồng Phong, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y. - Thời hạn của Giấy chứng nhận: 03 năm Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y. - Thời hạn của Giấy chứng nhận: 03 năm
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 09/2016/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y 2016-06-01
2 79/2015/QH13 Luật 79/2015/QH13 2015-06-19
3 35/2016/NĐ-CP Nghị định 35/2016/NĐ-CP 2016-05-15
4 285/2016/TT-BTC Thông tư 285/2016/TT-BTC 2016-11-14
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin