THỦ TỤC Giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 2.002439.000.00.00.H34
Quyết định công bố 588/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh,Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Việc làm
Trình tự thực hiện
Bước 1: Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng giảm đóng gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đơn vị đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc đơn vị sự nghiệp công được phân loại tự chủ tài chính.
Bước 2: Hằng tháng, trong thời gian từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện giảm mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 12 Tháng Phí:

Lệ phí:
kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022. đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện
2 Nộp qua bưu chính 12 Tháng Phí:

Lệ phí:
kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022. Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng được giảm đóng: Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc đơn vị sự nghiệp công được phân loại tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 1 1

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh,Bảo hiểm xã hội cấp huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cơ quan bảo hiểm xã hội.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 38/2013/QH13 Luật việc làm 2003-11-16 Quốc Hội
2 23/2021/QĐ-TTg Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 2021-07-07 Thủ tướng Chính phủ
3 60/2021/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 2021-06-21
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC - Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. - Đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 01 tháng 10 năm 2021.