THỦ TỤC Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.002392.000.00.00.H34
Quyết định công bố 301/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cơ quan khác
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Giám định y khoa
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cá nhân gửi các giấy tờ, hồ sơ có lien quan đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp hồ sơ gửi về Hội đồng giám định Y khoa của tỉnh
- Địa chỉ: 409 Đường Bà Triệu – TP Kon Tum
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (Trừ ngày nghĩ lễ, tết)
Bước 2: Căn cứ hồ sơ do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chuyển đến, cơ quan thường trực Hội đồng giám định Y khoa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thực hiện việc lập hồ sơ khám giám định Y khoa
- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thường trực của Hội đồng giám định Y khoa trả lại hồ sơ giám định Y khoa cho cơ quan đã giới thiệu đối tượng đi khám giám định kèm theo văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Hội đồng giám định Y khoa phải thực hiện giám định cho đối tượng và ban hành biên bản khám giám định trong thời gian không quá 40 ngày , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Bước 3: Trả biên bản khám giám định Y khoa cho đối tượng tại phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm giám định Y khoa.
- Thời gian: Sau khi tổ chức khám giám định và họp Hội đồng.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 40 Ngày Phí:

Lệ phí:
40 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
2 Nộp qua bưu chính 40 Ngày Phí:

Lệ phí:
40 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Bản chính Giấy giới thiệu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do Lãnh đạo Sở ký tên và đóng dấu. Giấy giới thiệu phải ghi rõ đối tượng khám giám định bổ sung vết thương. 1 0
2 Giấy đề nghị khám giám định của người đi khám có xác nhận của UBND xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đi khám đang làm việc. 1 0
3 Bản sao Giấy chứng nhận bị thương của lần bị thương gần nhất (chưa giám định) do Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký tên và đóng dấu. 0 1
4 Bản sao Biên bản khám GĐYK của Hội đồng GĐYK đã khám xác định tỷ lệ % TTCT do thương tật lần gần nhất do Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký tên và đóng dấu. 0 1

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan thực hiện Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Biên bản khám giám định bổ sung vết thương Biên bản khám giám định bổ sung vết thương
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 04/2012/UBTVQH13 Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2012-07-16
2 31/2013/NĐ-CP Nghị định 31/2013/NĐ-CP - Hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2013-04-09
3 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH Thông tư liên tịch 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH-Hướng dẫn khám giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh 2014-11-25 Bộ Y tế
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin