THỦ TỤC Ký Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bổ sung chức năng, nhiệm vụ, phạm vi chuyên môn, hạng bệnh viện trong việc thực hiện khám bệnh, chữa bệnh

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.003034.000.00.00.H34
Quyết định công bố 301/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cơ quan khác
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Tài chính y tế
Trình tự thực hiện
Bước 1. Cơ sở KCB nộp hồ sơ phê duyệt bổ sung chức năng, nhiệm vụ, phạm vi chuyên môn, hạng bệnh viện theo quy định cho cơ quan BHXH để bổ sung vào hợp đồng KCB BHYT.
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, tết).

Bước 2. Cơ quan BHXH có trách nhiệm hoàn thành việc ký kết bổ sung phụ lục hợp đồng hoặc giao kết hợp đồng mới.
Bước 3. Nhận kết quả giải quyết: Cơ sở KCB nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan BHXH tỉnh, huyện hoặc qua đường bưu điện.
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, tết).

Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 10 Ngày Phí:

Lệ phí:
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản phê duyệt do cơ sở KCB gửi đến.
2 Nộp qua bưu chính 10 Ngày Phí:

Lệ phí:
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản phê duyệt do cơ sở KCB gửi đến.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bổ sung chức năng, nhiệm vụ, phạm vi chuyên môn, hạng bệnh viện của cơ sở KCB. 1 0 Biểu mẫu

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Bảo hiểm xã hội cấp huyện,Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Hoàn thành việc ký kết bổ sung phụ lục hợp đồng hoặc giao kết hợp đồng mới với cơ sở KCB Hoàn thành việc ký kết bổ sung phụ lục hợp đồng hoặc giao kết hợp đồng mới với cơ sở KCB
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 40/2009/QH12 Luật 40/2009/QH12-Khám bệnh, chữa bệnh 2009-11-23 Quốc Hội
2 25/2008/QH12 Luật 25/2008/QH12 - Bảo hiểm y tế 2008-11-14 Quốc Hội
3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP Nghị định 146/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế 2018-10-17
4 Luật 46/2014/QH13 46/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 2014-06-13 Quốc Hội
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Yêu cầu đối với cở khám bệnh, chữa bệnh - Quyết định của cơ quan có thẩm quyền bổ sung chức năng, nhiệm vụ, phạm vi chuyên môn, hạng bệnh viện của cơ sở KCB. - Cơ sở KCB có trách nhiệm thông báo cho cơ quan BHXH để bổ sung vào hợp đồng KCB BHYT. Yêu cầu đối với cơ quan Bảo hiểm xã hội Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản phê duyệt do cơ sở KCB gửi đến, cơ quan BHXH có trách nhiệm hoàn thành việc ký kết bổ sung phụ lục hợp đồng hoặc giao kết hợp đồng mới.