THỦ TỤC Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh (TTHC cấp tỉnh)

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.001740.000.00.00.H34
Quyết định công bố 318/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Tài nguyên nước
Trình tự thực hiện
Bước 1: Chủ dự án chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, các tài liệu, nội dung theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (Trung tâm).
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ và tiếp nhận chuyển Bộ phận chuyên môn thụ lý giải quyết. Bộ phận chuyên môn xem xét, đánh giá tính hợp lệ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Bộ phận chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường gửi các tài liệu liên quan đến các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan. Tổ chức các buổi làm việc, cuộc họp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cho ý kiến về công trình dự kiến xây dựng hoặc đối thoại trực tiếp với chủ dự án; tổng hợp ý kiến trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét hồ sơ và ban hành văn bản.
Bước 5: Sau khi có kết quả,
- UBND tỉnh trả kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển trả kết quả lại cho Trung tâm.
Bước 6: Trung tâm trả kết quả TTHC cho tổ chức, công dân.
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật)
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 60 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
2 Nộp trực tuyến 60 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
3 Nộp qua bưu chính 60 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Văn bản lấy ý kiến. 1 0
2 Quy mô, phương án chuyển nước. 1 0
3 Phương án xây dựng công trình và các thông tin, số liệu, tài liệu liên quan. 1 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Người nước ngoài
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Sở Tài nguyên và Môi trường - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Ủy ban nhân dân cấp Huyện,Các Sở, ngành cấp tỉnh
Kết quả thực hiện Văn bản góp ý, tổng hợp ý kiến Văn bản góp ý, tổng hợp ý kiến
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 201/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước 2013-11-27
2 17/2012/QH13 Tài nguyên nước 2012-06-21 Quốc Hội
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin