THỦ TỤC Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản (cấp tỉnh)

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 2.001932.000.00.00.H34
Quyết định công bố 453/QĐ-UBND (đã được thay thế bằng Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 28/6/2021)
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức
Trình tự thực hiện
- Đối với chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài áp dụng cơ chế tài chính trong nước theo hình thức cho vay lại, việc lập, thẩm định chương trình, dự án theo quy định của Luật Đầu tư công và phải được thẩm định phương án tài chính của chương trình, dự án, năng lực tài chính của chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý nợ công và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp Theo quy định của Chính phủ Khác Phí:

Lệ phí:
(Không có)
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 - Tờ trình thẩm định chương trình, dự án 1 0
2 - Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án 1 0
3 - Các tài liệu khác có liên quan 1 0

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Cơ quan chủ quản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Thủ tướng Chính phủ,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ hành chính công (Số 70 đường Lê Hồng Phong, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum)
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định đầu tư chương trình, dự án. Quyết định đầu tư chương trình, dự án.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 56/2020/NĐ-CP Nghị định 56/2020/NĐ-CP 2020-05-25
2 39/2019/QH14 Luật 39/2019/QH14 2019-06-13
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có