THỦ TỤC Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã)

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.003596.000.00.00.H34
Quyết định công bố 437/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Xã
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Nông nghiệp
Trình tự thực hiện
Bước 1. Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến UBND cấp xã trước ngày 30/9 hàng năm.
- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần.
Bước 2. Công chức phụ trách lĩnh vực tham mưu tổ chức thẩm định nội dung, dự toán kinh phí và trình Ủy ban nhân dân cấp xã trước ngày 15/11 hàng năm.
Bước 3. Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt kế hoạch khuyến nông trước ngày 30/11 hàng năm và công bố theo quy định.
Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại trực tiếp tại UBND cấp xã hoặc qua bưu điện
- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 60 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
2 Nộp trực tuyến 60 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
3 Nộp qua bưu chính 60 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 - Đề xuất kế hoạch khuyến nông; - Dự toán kinh phí 0 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Người nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Tổ chức nước ngoài
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp xã,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cấp xã
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định Quyết định
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 83/2018/NĐ-CP Nghị định 83/2018/NĐ-CP 2018-05-24
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin