THỦ TỤC Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.000047.000.00.00.H34
Quyết định công bố 284/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, TP Kon Tum (Bưu điện tỉnh cũ).
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ theo thành phần hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu thiếu.
Bước 3: Chuyển toàn bộ hồ sơ cho Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
- Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ, Chi cục có trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ.
- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức thẩm định phương án. Hội đồng thẩm định có trách nhiệm xem xét, đánh giá phương án khai thác và lập biên bản thẩm định phương án khai thác

Bước 4: Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản thẩm định, Chi cục phê duyệt phương án khai thác khi có tối thiểu 2/3 thành viên Hội đồng thẩm định đồng ý. Trường hợp không phê duyệt, Chi cục có trách nhiệm gửi kết quả cho tổ chức, cá nhân hoặc thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 5: Chi cục chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum để trả cho tổ chức, cá nhân.
Bước 6: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 7 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
2 Nộp trực tuyến 7 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
3 Nộp qua bưu chính 7 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên theo Mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 1 0 Biểu mẫu

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Tổ chức nước ngoài
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Chi cục Kiểm lâm - Tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chi cục Kiểm lâm - Tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Phê duyệt hoặc từ chối phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường Phê duyệt hoặc từ chối phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 27/2018/TT-BNNPTNT Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT 2018-11-16
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin