THỦ TỤC Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lý

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.003867.000.00.00.H34
Quyết định công bố 284/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Thủy lợi
Trình tự thực hiện
Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Bước 2.
- Công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.
- Chuyển toàn bộ hồ sơ cho Chi cục Thủy lợi, trong thời gian 03 ngày làm việc Chi cục Thủy lợi có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.
Bước 3.
- Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thủy lợi báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp thẩm định (có thể kiểm tra thực tế hiện trường nếu cần thiết; tổ chức, cá nhân có nhu cầu phải có mặt tại hiện trường để cùng xem xét kiểm tra).
- Chi cục Thủy lợi có trách nhiệm tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt quy trình vận hành. Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, Chi cục Thủy lợi có trách nhiệm tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT văn bản trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt.
Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua dịch vụ bưu chính.
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 30 Ngày Phí:

Lệ phí:
Thời hạn cấp phép là 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
2 Nộp qua bưu chính 30 Ngày Phí:

Lệ phí:
Thời hạn cấp phép là 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 - Tờ trình đề nghị phê duyệt quy trình vận hành được lập theo mẫu 04 Phụ lục I Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018; 1 0 Biểu mẫu
2 - Dự thảo quy trình vận hành công trình theo mẫu 02 Phụ lục I Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018; 1 0 Biểu mẫu
3 - Báo cáo thuyết minh kết quả tính toán kỹ thuật; 1 0
4 - Văn bản góp ý kiến của các tổ chức thủy lợi cơ sở, tổ chức khai thác công trình thủy lợi, cơ quan, đơn vị liên quan; 1 0
5 - Bản đồ hiện trạng công trình thủy lợi. 1 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người nước ngoài
Doanh nghiệp
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - tỉnh Kon Tum,Chi cục Thủy lợi - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định cấp số đăng ký Quyết định cấp số đăng ký
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 08/2017/QH14 Luật 08/2017/QH14 2017-06-19 Quốc Hội
2 Nghị định 67/2018/NĐ-CP Nghị định 67/2018/NĐ-CP 2018-08-01 Quốc Hội
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin