THỦ TỤC Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (cấp tỉnh)

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.003687.000.00.00.H34
Quyết định công bố 236/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Bưu chính
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu gửi hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; qua hệ thống bưu chính hoặc nộp trực tuyến.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết).
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và viết giấy hẹn nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp còn thiếu hướng dẫn cơ quan, tổ chức, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ.
- Trong 05 ngày làm việc, kể từ này nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp không chấp nhận sửa đổi, bổ sung giấy phép Sở Thông tin và Truyền thông ra thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí theo quy định và nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua hệ thống bưu chính. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền.
- Thời gian: Từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết).
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 10 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 750.000
(Trường hợp thay đổi các nội dung khác trong giấy phép)
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật
2 Nộp trực tuyến 10 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 750.000
(Trường hợp thay đổi các nội dung khác trong giấy phép)
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật. Nộp qua Cổng dịch vụ công:(https://dichvucong.kontum.gov.vn).
3 Nộp qua bưu chính 10 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 2.750.000
(Trường hợp mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ nội tỉnh)
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 - Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính; 1 0 Biểu mẫu
2 - Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính; 1 0

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép sửa đổi, bổ sung
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 49/2010/QH12 Luật 49/2010/QH12 2010-06-17 Quốc Hội
2 47/2011/NĐ-CP Nghị định 47/2011/NĐ-CP 2011-06-17
3 291/2016/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính 2016-11-15 Bộ Tài chính
4 25/2020/TT-BTC Thông tư 25/2020/TT-BTC 2020-04-14
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin