THỦ TỤC Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh giữa Cơ quan Bảo hiểm xã hội và người tham gia bảo hiểm y tế

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.002977.000.00.00.H34
Quyết định công bố 301/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cơ quan khác
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Tài chính y tế
Trình tự thực hiện
Bước 1. Trong thời hạn 15 ngày đầu mỗi tháng, cơ sở KCB BHYT chuẩn bị và nộp hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT của tháng trước cho tổ chức BHYT; trong thời hạn 15 ngày đầu mỗi quý, cơ sở KCB BHYT chuẩn bị và nộp hồ sơ báo cáo quyết toán chi phí KCB BHYT của quý trước cho tổ chức BHYT.
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (Trừ ngày nghỉ, lễ, tết).
Bước 2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ quyết toán quý trước của cơ sở KCB, tổ chức BHYT có trách nhiệm thông báo kết quả giám định và số quyết toán chi phí KCB BHYT (bao gồm chi phí KCB thực tế trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT cho cơ sở KCB); trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thông báo số quyết toán chi phí KCB BHYT, tổ chức BHYT phải hoàn thành việc thanh toán với cơ sở KCB. Cơ quan BHXH có trách nhiệm thanh toán chi phí KCB theo đúng các quy định hiện hành.
Bước 3. Nhận kết quả giải quyết: Cơ sở KCB nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan BHXH tỉnh, huyện hoặc qua đường bưu điện.
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, tết).
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 40 Ngày Phí:

Lệ phí:
Trong thời hạn 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 1. Các giấy tờ là bản chụp (kèm theo bản gốc để đối chiếu): a) Thẻ BHYT, giấy chứng minh nhân thân của người đó; b) Giấy ra viện, Phiếu khám bệnh hoặc sổ khám bệnh của lần KCB đề nghị thanh toán. 1 0
2 2. Hóa đơn và các chứng từ có liên quan 1 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan thực hiện Bảo hiểm xã hội cấp huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Người tham gia BHYT được thanh toán chi phí KCB trong phạm vi được hưởng và mức hưởng. Người tham gia BHYT được thanh toán chi phí KCB trong phạm vi được hưởng và mức hưởng.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 25/2008/QH12 Luật 25/2008/QH12 - Bảo hiểm y tế 2008-11-14 Quốc Hội
2 Nghị định 146/2018/NĐ-CP Nghị định 146/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế 2018-10-17
3 Luật 46/2014/QH13 46/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 2014-06-13 Quốc Hội
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC 1. Mức hưởng BHYT - Mức hưởng BHYT theo quy định tại Điều 22 Luật BHYT; - Mức hưởng BHYT đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều 22 của Luật BHYT theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018. 2. Yêu cầu đối với người tham gia BHYT Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018. 3. Yêu cầu đối với cơ quan BHXH - Căn cứ vào hồ sơ để thanh toán chi phí KCB, trong phạm vi được hưởng và mức hưởng của người tham gia BHYT. - Trường hợp không thanh toán, cơ quan BHXH huyện phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.