THỦ TỤC Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục; chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.010594.000.00.00.H34
Quyết định công bố 685/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Trình tự thực hiện
Bước 1: Hội đồng trường tổ chức họp, quyết nghị việc thay thế chủ tịch, thư ký và thành viên hội đồng quản trị.
Bước 2: Đề nghị thay thế hoặc chấm dứt hoạt động của hội đồng quản trị
- Trường hợp thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị đương nhiệm lập hồ sơ đề nghị thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị.
- Trường hợp chấm dựt hoạt động của hội đồng quản trị: Thành viên duy nhất sở hữu trường lập hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động của hội đồng quản trị.
Bước 3: Quyết định thay thế hoặc chấm dứt hoạt động của hội đồng quản trị
- Hội đồng quản trị đương nhiệm lập hồ sơ đề nghị thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị; thành viên duy nhất sở hữu trường lập hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động của hội đồng quản trị gửi Sở Lao động - Thương binh và xã hội.
- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị. Trường hợp không đồng ý phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội quyết định chấm dứt hoạt động của hội đồng quản trị. Trường hợp không đồng ý phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
2 Nộp trực tuyến 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
3 Nộp qua bưu chính 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 - Văn bản đề nghị thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị (Mẫu số 09 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH). 1 0 Biểu mẫu
2 - Biên bản họp hội đồng quản trị về việc thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị (Mẫu số 10 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH). 1 0 Biểu mẫu
3 b) Hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị 1 0
4 - Văn bản của thành viên duy nhất sở hữu trường đề nghị chấm dứt hoạt động của hội đồng quản trị (Mẫu số 11 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH). 1 0 Biểu mẫu
5 a) Hồ sơ đề nghị thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị 1 0

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiThanh Hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường. Quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 Luật Giáo dục nghề nghiệp Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014-11-27 Quốc Hội
2 14/2021/TT-BLĐTBXH Quy định Điều lệ trường trung cấp 2021-10-21 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC a) Đối với thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị - Hội đồng quản trị có số lượng thành viên là số lẻ, gồm: Chủ tịch, thư ký và các thành viên. - Thành phần tham gia hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Giáo dục nghề nghiệp, bao gồm: + Đại diện các tổ chức, cá nhân có số lượng cổ phần đóng góp ở mức cần thiết theo quy định. + Hiệu trưởng, đại diện cơ quan quản lý địa phương nơi cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trụ sở hoặc đại diện cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan. + Đại diện tổ chức đảng, đoàn thể; đại diện nhà giáo. - Chủ tịch hội đồng quản trị là thành viên góp vốn, do hội đồng quản trị bầu trong số các thành viên của hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số, bỏ phiếu kín và phải được trên 50% tổng số thành viên của hội đồng quản trị đồng ý. - Thư ký hội đồng quản trị do chủ tịch hội đồng quản trị giới thiệu trong số các thành viên của hội đồng quản trị và được hội đồng quản trị thông qua với trên 50% tổng số thành viên của hội đồng quản trị đồng ý. b) Đối với chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị Có sự thay đổi về thành viên góp vốn từ nhiều thành viên xuống còn 01 thành viên.