THỦ TỤC Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.008926.000.00.00.H34
Quyết định công bố 137/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Thừa phát lại
Trình tự thực hiện
- Người tập sự gửi giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định đến Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum) nơi đã đăng ký tập sự;
+ Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum
+ Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ).
- Đối với trường hợp thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho người tập sự, Văn phòng Thừa phát lại đã nhận tập sự và Văn phòng Thừa phát lại chuyển đến tập sự về việc thay đổi nơi tập sự; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.
- Đối với trường hợp thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho Văn phòng Thừa phát lại đã nhận tập sự và người tập sự về việc thay đổi nơi tập sự, đồng thời xác nhận thời gian tập sự, số lần tạm ngừng tập sự (nếu có) của người tập sự tại địa phương mình; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.
Trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 05 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
kể từ ngày nhận Giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự.
2 Nộp trực tuyến 5 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
kể từ ngày nhận Giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự.
3 Nộp qua bưu chính 05 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
kể từ ngày nhận Giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định. 1 0 Biểu mẫu

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Tư pháp - tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Văn bản thông báo về việc thay đổi nơi tập sự. Văn bản thông báo về việc thay đổi nơi tập sự.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 05/2020/TT-BTP Thông tư 05/2020/TT-BTP 2020-08-28
2 08/2020/NĐ-CP Nghị định 08/2020/NĐ-CP 2020-01-08
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin