THỦ TỤC Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện)

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 2.001762.000.00.00.H34
Quyết định công bố 236/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Xuất Bản, In và Phát hành
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ sở dịch vụ photocopy phải gửi tờ khai thay đổi thông tin trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã khai báo đến Ủy ban nhân dân cấp huyện. Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính.
- Thời gian từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận. Trường hợp còn thiếu hướng dẫn Cơ sở dịch vụ photocopy chỉnh sửa, bổ sung
-Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý.
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính.
- Thời gian từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 5 Ngày Phí:

Lệ phí:
2 Nộp qua bưu chính 5 Ngày Phí:

Lệ phí:
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 1 0 Biểu mẫu

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người nước ngoài
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Tổ chức nước ngoài
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Không có Không có
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 60/2014/NĐ-CP Nghị định 60/2014/NĐ-CP 2014-06-19
2 03/2015/TT-BTTTT Thông tư 03/2015/TT-BTTTT 2015-03-06
3 25/2018/NĐ-CP Nghị định 25/2018/NĐ-CP 2018-02-28
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin