THỦ TỤC Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.003022.000.00.00.H34
Quyết định công bố 24/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Đất đai
Trình tự thực hiện
Bước1: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận đã cấp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi qua đường bưu chính.
- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum;
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật).
+ Buổi sáng từ: 07h00’-11h00’
+ Buổi chiều từ 13h00’-16h30’

Bước 2: Cơ quan Tài nguyên và Môi trường kiểm tra nếu xác định Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật thì báo cáo UBND cấp tỉnh. Thời gian không quá 05 ngày làm việc.
Bước 3: UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn bản cho cơ quan Thanh tra cùng cấp thẩm tra. Thời gian không quá 05 ngày làm việc.
Bước 4: Cơ quan Thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật thì thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do (Thời gian thực hiện không quá 12 ngày làm việc); sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo cho người sử dụng đất mà không có đơn khiếu nại thì ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp (thời gian thực hiện không quá 04 ngày làm việc) (trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và đã được giải quyết theo quy định của pháp luật).
Bước 5: Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện việc thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền. Thời gian thực hiện không quá 02 ngày làm việc.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 58 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Không quá 58 ngày làm việckể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
2 Nộp qua bưu chính 58 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Không quá 58 ngày làm việckể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 1. Đơn phản ánh việc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định. 1 0
2 2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. 1 0

Đối tượng thực hiện Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Người nước ngoài
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Tổ chức nước ngoài
Cơ quan thực hiện Văn phòng đăng ký đất đai
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 70 Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 01/2017/NĐ-CP Nghị định 01/2017/NĐ-CP 2017-01-06
2 43/2014/NĐ-CP Nghị định 43/2014/NĐ-CP 2014-05-15
3 23/2014/TT-BTNMT Thông tư 23/2014/TT-BTNMT 2014-05-19 Bộ Tài nguyên và Môi trường
4 24/2014/TT-BTNMT Thông tư 24/2014/TT-BTNMT 2014-05-19 Bộ Tài nguyên và Môi trường
5 45/2013/QH13 Luật 45/2013/QH13 2013-11-29 Quốc Hội
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không