THỦ TỤC Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.007763.000.00.00.H34
Quyết định công bố 345/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Nhà ở và công sở
Trình tự thực hiện
Bước 1. Cán bộ thuộc đối tượng được thuê nhà ở công vụ có đơn đề nghị thuê nhà công vụ gửi cơ quan, tổ chức nơi đang công tác. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị thuê nhà công vụ cơ quan, tổ chức nơi các đối tượng đang công tác kiểm tra và có văn bản đề nghị cho thuê nhà ở công vụ kèm theo đơn của người đề nghị thuê nhà nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua dịch vụ Bưu chính.
- Địa chỉ: Số 70 đường Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần. Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút; buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
Bước 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thuê nhà ở công vụ, cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý người có nhu cầu thuê nhà ở công vụ, Sở Xây dựng kiểm tra, căn cứ quỹ nhà ở công vụ hiện có và tiêu chuẩn nhà ở công vụ, gửi văn bản kèm 01 bản sao hồ sơ đề nghị thuê nhà ở công vụ gửi xin ý kiến UBND tỉnh.
Bước 3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Sở Xây dựng kèm theo bản phô tô hồ sơ đề nghị thuê nhà công vụ, UBND tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, xem xét, có ý kiến về việc cho thuê nhà ở công vụ.
Bước 4. Căn cứ ý kiến về việc cho thuê nhà ở công vụ của UBND tỉnh, trong thời gian 03 ngày, Sở Xây dựng ban hành Quyết định cho thuê nhà ở công vụ, gửi 01 bản cho cơ quan trực tiếp quản lý người có nhu cầu thuê nhà công vụ qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện (tùy hình thức gửi) và 01 bản Quyết định cho thuê nhà ở công vụ gửi đơn vị quản lý vận hành.
Bước 5. Đơn vị quản lý vận hành trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định cho thuê nhà ở, ký kết hợp đồng thuê nhà ở công vụ với người thuê hoặc với cơ quan đang trực tiếp quản lý người thuê.
Sau khi ký hợp đồng, đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ có trách nhiệm gửi 01 bản phôtô Hợp đồng thuê nhà công vụ cho Sở Xây dựng theo dõi, quản lý.
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần. Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút; buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 20 Ngày Phí:

Lệ phí: 0
20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý người thuê nhà ở công vụ
2 Nộp trực tuyến 20 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 0
20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý người thuê nhà ở công vụ
3 Nộp qua bưu chính 20 Ngày Phí:

Lệ phí: 0
20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý người thuê nhà ở công vụ
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 - Văn bản đăng ký thuê nhà ở công vụ của cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý người có nhu cầu thuê nhà ở công vụ; 1 0
2 - Đơn đề nghị thuê nhà ở công vụ đã có xác nhận của cơ quan đang trực tiếp quản lý cán bộ, công chức về thực trạng nhà ở 0 1 Biểu mẫu
3 - Bản sao quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển công tác có xác nhận của cơ quan ra quyết định hoặc cơ quan đang trực tiếp quản lý cán bộ, công chức. 1 0

Đối tượng thực hiện Cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan thực hiện Đơn vị quản lý vận hành nhà ở,Sở Xây dựng - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ hành chính công (Số 70 đường Lê Hồng Phong, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum)
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định bố trí cho thuê nhà ở công vụ. Quyết định bố trí cho thuê nhà ở công vụ.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 99/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2015-10-20
2 09/2015/TT-BXD Hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ 2015-12-29 Bộ Xây dựng
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Cán bộ thuê nhà ở công vụ phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình và chưa được thuê, thuê mua hoặc mua nhà ở xã hội tại nơi đến công tác hoặc đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại nơi đến công tác nhưng diện tích nhà ở bình quân trong hộ gia đình dưới 15m2/người.