THỦ TỤC Thành lập Hội công chứng viên

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.003118.000.00.00.H34
Quyết định công bố 403/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Công chứng
Trình tự thực hiện
- Ban vận động thành lập Hội công chứng viên xây dựng Đề án thành lập Hội công chứng viên để thẩm định và nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum;
Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, Tp.Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ).
- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn cho người nộp hồ sơ;
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ so với quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện.
- Chuyển hồ sơ được tiếp nhận đến Sở Tư pháp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính
- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định Đề án, trình UBND tỉnh hồ sơ đề nghị thành lập Hội công chứng viên;
- UBND tỉnh xem xét ra Quyết định cho phép thành lập Hội công chứng viên. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Ban vận động nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum;
Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ).
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Đề án thành lập Hội công chứng viên, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định Đề án, trình UBND tỉnh hồ sơ đề nghị thành lập Hội công chứng viên; - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND tỉnh ra Quyết định cho phép thành lập Hội công chứng viên; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Khác Phí:

Lệ phí:
2 Nộp trực tuyến - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Đề án thành lập Hội công chứng viên, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định Đề án, trình UBND tỉnh hồ sơ đề nghị thành lập Hội công chứng viên; - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND tỉnh ra Quyết định cho phép thành lập Hội công chứng viên; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Khác Phí:

Lệ phí:
3 Nộp qua bưu chính - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Đề án thành lập Hội công chứng viên, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định Đề án, trình UBND tỉnh hồ sơ đề nghị thành lập Hội công chứng viên; - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND tỉnh ra Quyết định cho phép thành lập Hội công chứng viên; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Khác Phí:

Lệ phí:
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Đề án thành lập Hội công chứng viên 1 0
2 Tờ trình Đề án 1 0
3 Báo cáo thẩm định Đề án 1 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình
Kết quả thực hiện Quyết định cho phép thành lập, văn bản từ chối cho phép thành lập Hội công chứng viên Quyết định cho phép thành lập, văn bản từ chối cho phép thành lập Hội công chứng viên
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 53/2014/QH13 Luật 53/2014/QH13 - Công chứng 2014-06-20 Quốc Hội
2 29/2015/NĐ-CP Nghị định 29/2015/NĐ-CP 2015-03-15
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin