THỦ TỤC Thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.010596.000.00.00.H34
Quyết định công bố 685/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Trình tự thực hiện
quyết nghị thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục.
Bước 2: Họp hội đồng quản trị để quyết nghị về thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục.
Bước 3: Quyết định thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục
- Hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường xem xét, quyết nghị, lập hồ sơ gửi tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính.
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục. Trường hợp không quyết định thôi công nhận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
2 Nộp trực tuyến 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
3 Nộp qua bưu chính 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 - Văn bản của hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng (Mẫu số 14 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH). 1 0 Biểu mẫu
2 - Biên bản họp hội đồng quản trị đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng (Mẫu số 15 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH). 1 0 Biểu mẫu

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục. Quyết định thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 Luật Giáo dục nghề nghiệp Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014-11-27 Quốc Hội
2 14/2021/TT-BLĐTBXH Quy định Điều lệ trường trung cấp 2021-10-21 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Khi gửi hồ sơ đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục, hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường gửi đồng thời hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng mới để thay thế người đề nghị thôi công nhận.