THỦ TỤC Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 2.001234.000.00.00.H34
Quyết định công bố 544/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Đất đai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Người xin giao đất, thuê đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp huyện xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, thời gian không quá 03 ngày làm việc phải có văn bản thông báo cho người xin giao đất, thuê đất.
Bước 3: Cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp huyện xem xét hồ sơ báo cáo UBND huyện xem xét, có văn bản thẩm định gửi đến người xin giao đất, thuê đất.
Bước 4. Thông báo người xin giao đất, thuê đất nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
2 Nộp trực tuyến 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
3 Nộp qua bưu chính 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 - Đơn xin giao đất, cho thuê đất. 1 0 Biểu mẫu
2 - Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất). 1 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Phòng Tài nguyên - Môi trường - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp Huyện,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cấp huyện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Các Sở, ngành và địa phương liên quan,Ủy ban nhân dân cấp xã,Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Kết quả thực hiện Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất. Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 01/2017/NĐ-CP Nghị định 01/2017/NĐ-CP 2017-01-06
2 45/2013/QH13 Luật 45/2013/QH13 2014-01-02 Quốc Hội
3 43/2014/NĐ-CP Nghị định 43/2014/NĐ-CP 2014-05-15
4 30/2014/TT-BTNMT Thông tư 30/2014/TT-BTNMT 2014-06-02 Bộ Tài nguyên và Môi trường
5 148/2020/NĐ-CP Nghị định 148/2020/NĐ-CP 2020-12-18
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin