THỦ TỤC Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 2.000962.000.00.00.H34
Quyết định công bố 318/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Đất đai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Công ty nông, lâm nghiệp và các Công ty Nhà nước thực hiện cổ phần hóa nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Chi Cục Quản ly Đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường:
Thẩm định rà soát, đánh giá tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 02 ngày làm việc, thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Trong thời hạn không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp đến các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện để lấy ý kiến;
Bước 3. Tổng hợp ý kiến góp ý: Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm gửi ý kiến bằng văn bản đến Sở Tài nguyên và Môi trường.
Bước 4: Tổ chức hợp thẩm định: Trong thời hạn không quá 02 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian lấy ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp để thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp và gửi thông báo kết quả thẩm định phương án sử dụng đất đến công ty nông, lâm nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình.
Bước 6: Thông báo cho Công ty nông, lâm nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 20 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
2 Nộp trực tuyến 20 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
3 Nộp qua bưu chính 20 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án sử dụng đất 10 0
2 Báo cáo thuyết minh tổng hợp phương án sử dụng đất 10 0 Biểu mẫu
3 Bản đồ phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp 10 0 Biểu mẫu

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Cơ quan thực hiện Sở Tài nguyên và Môi trường - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Kết quả thực hiện Thông báo kết quả thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp. Thông báo kết quả thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 118/2014/NĐ-CP Nghị định 118/2014/NĐ-CP 2014-12-17
2 45/2013/QH13 Luật 45/2013/QH13 2014-01-02 Quốc Hội
3 43/2014/NĐ-CP Nghị định 43/2014/NĐ-CP 2014-05-15
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin