THỦ TỤC Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.003011.000.00.00.H34
Quyết định công bố 345/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Trình tự thực hiện
- Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Cơ quan quản lý quy hoạch tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 25 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
(Bộ Xây dựng quy định chi tiết về chi phí thẩm định đồ án.)
25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 - Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án; 1 0
2 - Thuyết minh nội dung đồ án bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ; 1 0
3 - Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch; 1 0
4 - Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án; 1 0
5 - Các phụ lục tính toán kèm theo; 1 0
6 - Các bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định; 1 0
7 - Các văn bản pháp lý có liên quan. 1 0

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Xây dựng - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Xây dựng - tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ hành chính công (Số 70 đường Lê Hồng Phong, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum)
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Báo cáo thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết. Báo cáo thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 50/2014/QH13 Luật 50/2014/QH13 2014-06-18 Quốc Hội
2 35/2018/QH14 Luật 35/2018/QH14 2018-11-20
3 44/2015/NĐ-CP Nghị định 44/2015/NĐ-CP 2015-05-06
4 05/2017/TT-BXD Thông tư 05/2017/TT-BXD 2017-04-05
5 12/2016/TT-BXD Thông tư 12/2016/TT-BXD 2016-06-29
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin