THỦ TỤC Thủ tục báo cáo định kỳ

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.001259.000.00.00.H34
Quyết định công bố 407/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Bộ,Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp
Trình tự thực hiện
Định kỳ 6 tháng và khi kết thúc năm kế hoạch các cơ sở hoạt động công ích có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính. Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 15 tháng 7 và báo cáo cả năm gửi trước ngày 15 tháng 1 năm sau.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp Không quy định Khác Phí:

Lệ phí:
Không quy định
2 Nộp qua bưu chính Không quy định Khác Phí:

Lệ phí:
Không quy định
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Không quy định 2 0

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Bộ Tài chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Không quy định Không quy định
Căn cứ pháp lý của TTHC Không có thông tin
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không quy định