THỦ TỤC Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.000798.000.00.00.H34
Quyết định công bố 544/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Đất đai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ và tiếp nhận chuyển Bộ phận chuyên môn thụ lý giải quyết.
Bước 3: Cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp huyện thực hiện:
- Rà soát, đánh giá tính hợp lệ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết và hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định
- Thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất (Thời điểm thẩm định được thực hiện đồng thời với việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất của chủ đầu tư khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc chấp thuận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng, trường hợp không phải lập chủ trương đầu tư thì thực hiện thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất).
- Chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh cấp huyện lập trích lục, trích đo thửa đất.
- Cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hoàn thiện hồ sơ trình UBND cấp huyện xem xét quyết định.
Bước 4: UBND cấp huyện xem xét quyết định. (Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận trước khi Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất)
Bước 5: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện chuyển thông tin địa chính đến Chi Cục thuế để xác định nghĩa vụ tài chính
Bước 6: Sau khi người nộp hồ sơ hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp huyện ký hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất), in và trình ký Giấy chứng nhận. Thực hiện bàn giao đất thực địa và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
2 Nộp trực tuyến 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
3 Nộp qua bưu chính 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 (1) Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất. 1 0
2 (2) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 1 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Cơ quan thực hiện Phòng Tài nguyên - Môi trường - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp Huyện,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cấp huyện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 45/2013/QH1345/2013/QH13 Luật 45/2013/QH13 2013-11-29 Quốc Hội
2 43/2014/NĐ-CP Nghị định 43/2014/NĐ-CP 2014-05-15
3 30/2014/TT-BTNMT Thông tư 30/2014/TT-BTNMT 2014-06-02 Bộ Tài nguyên và Môi trường
4 01/2017/NĐ-CP Nghị định 01/2017/NĐ-CP 2017-01-06
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không quy định