THỦ TỤC Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai (cấp tỉnh)

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.004269.000.00.00.H34
Quyết định công bố 318/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Đất đai
Trình tự thực hiện
Bước 1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin tư liệu địa chính nộp hồ sơ tại Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ số: 266 Phan Đình Phùng, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; có trách nhiệm thực hiện việc cung cấp thông tin, dữ liệu địa chính. Trường hợp từ chối cung cấp thông tin, dữ liệu, cơ quan phải trả lời cho tổ chức, cá nhân biết rõ lý do.
Bước 3: Người nộp hồ sơ nhận kết quả tại Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ số: 266 Phan Đình Phùng, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 1 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: - Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai. Mức thu: + 300.000 đồng/bộ (hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất); + 300.000 đồng/bộ (hồ sơ tài nguyên môi trường); + 60.000 đồng/bộ (xác nhận tính pháp lý hồ sơ đất); + 300.000 đồng/tờ bản đồ địa chính; + 300.000 đồng/tờ bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch, bản đồ phân hạng, bản đồ tài nguyên khoáng sản; + 60.000 đồng/tờ bản đồ địa hình
2 Nộp trực tuyến 1 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: - Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai. Mức thu: + 300.000 đồng/bộ (hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất); + 300.000 đồng/bộ (hồ sơ tài nguyên môi trường); + 60.000 đồng/bộ (xác nhận tính pháp lý hồ sơ đất); + 300.000 đồng/tờ bản đồ địa chính; + 300.000 đồng/tờ bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch, bản đồ phân hạng, bản đồ tài nguyên khoáng sản; + 60.000 đồng/tờ bản đồ địa hình
3 Nộp qua bưu chính 1 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: - Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai. Mức thu: + 300.000đồng/bộ (hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất); + 300.000đồng/bộ (hồ sơ tài nguyên môi trường); + 60.000đồng/bộ (xác nhận tính pháp lý hồ sơ đất); + 300.000đồng/tờ bản đồ địa chính; + 300.000đồng/tờ bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch, bản đồ phân hạng, bản đồ tài nguyên khoáng sản; + 60.000đồng/tờ bản đồ địa hình
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Phiếu đề nghị cung cấp dữ liệu đất đai 1 0 Biểu mẫu
2 Hoặc hợp đồng cung cấp dữ liệu đất đai 1 0 Biểu mẫu

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Người nước ngoài
Cán bộ, công chức, viên chức
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Tổ chức nước ngoài
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Địa chỉ số: 266 Phan Đình Phùng, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Ủy ban nhân dân cấp Huyện,Sở, ban, ngành cấp tỉnh
Kết quả thực hiện Dữ liệu đất đai trên giấy hoặc thiết bị lưu trữ điện tử. Dữ liệu đất đai trên giấy hoặc thiết bị lưu trữ điện tử.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 34/2014/TT-BTNMT Thông tư 34/2014/TT-BTNMT 2014-06-30
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin