THỦ TỤC Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 2.000794.000.00.00.H34
Quyết định công bố 247/QĐ-UBND (Đã được thay thế bởi QĐ 209/QĐ-UBND ngày 19/4/2021)
Cấp thực hiện Cấp Xã
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Thể dục thể thao
Trình tự thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã.
- Thời gian: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận, trường hợp không công nhận thì phải có văn bản nêu rõ lý do, nếu không đáp ứng các điều kiện thì phải trả lời bằng văn bản.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 07 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
2 Nộp trực tuyến 07 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
3 Nộp qua bưu chính 07 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Quyết định thành lập; 1 0
2 Danh sách Ban chủ nhiệm 1 0
3 Danh sách hội viên 1 0
4 Địa điểm luyện tập; 1 0
5 Quy chế hoạt động. 1 0

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Quyết định công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 77/2006/QH11 Luật 77/2006/QH11 2006-11-11 Quốc Hội
2 112/2007/NĐ-CP Nghị định 112/2007/NĐ-CP 2007-06-26
3 18/2011/TT-BVHTTDL Thông tư 18/2011/TT-BVHTTDL 2011-12-02 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin