THỦ TỤC Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 2.000908.000.00.00.H34
Quyết định công bố 137/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Bộ,Cấp Tỉnh,Cấp Huyện,Cấp Xã,Cơ quan khác
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Chứng thực
Trình tự thực hiện
Bước 1. Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải xuất trình các giấy tờ phục vụ cho yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc. Trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi qua bưu điện thì phải gửi kèm bản sao có chứng thực giấy tờ theo quy định.
Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thụ lý và viết phiếu hẹn (nếu nộp trực tiếp). Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.
Bước 3. Cơ quan, tổ chức căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu; nội dung bản sao phải ghi theo đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc. Trong trường hợp không tìm thấy sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao thì cơ quan, tổ chức đang lưu trữ hồ sơ gốc có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu.
Bước 4. Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc nộp phí và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã; cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ (nếu nộp trực tiếp) hoặc qua bưu điện (nếu nộp qua bưu điện).
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp - Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. - Trường hợp gửi qua đường bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi cơ quan, tổ chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến. Khác Phí:

Lệ phí:
2 Nộp qua bưu chính - Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. - Trường hợp gửi qua đường bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi cơ quan, tổ chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến. Khác Phí:

Lệ phí:
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 + Trường hợp nộp trực tiếp thì xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng. 0 0
2 + Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng, phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan, tổ chức cấp bản sao. 0 0
3 + Trường hợp người yêu cầu là người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức được cấp bản chính; cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính. 0 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trụ sở cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Bản sao được cấp từ sổ gốc. Bản sao được cấp từ sổ gốc.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 23/2015/NĐ-CP Nghị định 23/2015/NĐ-CP 2015-02-16
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Phải có sổ gốc