THỦ TỤC Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.008990.000.00.00.H34
Quyết định công bố 191/QĐ-UBND (đã được thay thế QĐ 345/UBND ngày 06/7/2021)
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Trình tự thực hiện
- Cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính, trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính tỉnh;
- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được chứng chỉ hành nghề kiến trúc bản gốc, cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 10 Ngày Phí:

Lệ phí: 0
10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
2 Nộp trực tuyến 10 Ngày Phí:

Lệ phí:
(Phí thực hiện dịch vụ bưu chính công ích)
10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Nộp hồ sơ tại: https://dichvucong.kontum.gov.vn/dich-vu-cong-truc-tuyen
3 Nộp qua bưu chính 10 Ngày Phí:

Lệ phí: 0
10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 - Bản gốc chứng chỉ hành nghề kiến trúc đã được cấp. 1 1
2 - Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo mẫu số 03 Phụ lục III của Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc. 1 1 Biểu mẫu

Đối tượng thực hiện Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Người nước ngoài
Cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan thực hiện Sở Xây dựng - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Xây dựng - tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ hành chính công (Số 70 đường Lê Hồng Phong, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum)
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Chứng chỉ hành nghề kiến trúc.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 85/2020/NĐ-CP Nghị định 85/2020/NĐ-CP 2020-07-17
2 40/2019/QH14 Luật 40/2019/QH14 2019-06-13
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có.