THỦ TỤC Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ (Cấp tỉnh)

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.010196.000.00.00.H34
Quyết định công bố 555/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ tại Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cá nhân đăng ký thường trú;
Bước 2: Sở Nội vụ kiểm tra hồ sơ và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ (Mẫu số 12); quyết định cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ theo quy định.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 0
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
2 Nộp qua bưu chính 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 0
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ nộp tại nơi đã cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ cũ (Mẫu số 12); 1 0 Biểu mẫu
2 Chứng chỉ hành nghề lưu trữ cũ (trừ trường hợp Chứng chỉ bị mất); 1 0
3 Bản sao chứng thực văn bằng, chứng chỉ và Giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực liên quan. 0 1

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người nước ngoài
Cơ quan thực hiện Sở Nội vụ - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ hành chính công, 70 Lê Hồng Phong, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Chứng chỉ hành nghề lưu trữ. Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 09/2014/TT-BNV Thông tư 2014-01-01 Bộ Nội vụ
2 01/2011/QH13 Luật Lưu trữ 2011-11-11 Quốc Hội
3 01/2013/NĐ-CP Nghị định 01/2013/NĐ-CP 2013-01-03
4 02/2020/TT-BNV Thông tư 02/2020/TT-BNV 2020-07-14
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin