THỦ TỤC Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 2.000381.000.00.00.H34
Quyết định công bố 318/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Đất đai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ và tiếp nhận chuyển Bộ phận chuyên môn thụ lý giải quyết.
- Cơ quan Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện rà soát, đánh giá tính hợp lệ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết và hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Cơ quan Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện thực hiện:
- Chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện lập trích lục, trích đo thửa đất.
- Cơ quan Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hồ sơ trình UBND cấp huyện xem xét quyết định.
Bước 4: UBND cấp huyện xem xét quyết định.
Bước 5: Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ chuyển thông tin địa chính đến Chi cục thuế để xác định nghĩa vụ tài chính
- Sau khi có thông báo thuế thì tổ chức liên hệ Cơ quan Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tiến hành ký hợp đồng thuê đất, thực hiện bàn giao đất thực địa
Bước 8: Sau khi người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ in Giấy chứng nhận QSD sử dụng đất trình lãnh đạo ký Giấy chứng nhận QSD sử dụng đất
Bước 9: Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Quét (scan) Giấy chứng nhận QSD đất; Vào sổ theo dõi, chuyển kết quả về tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 10: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.
- Thời gian: Các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 20 Ngày Phí:

Lệ phí: * Phí thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất: - Đối với Phường , thị trấn 200.000đ/ hồ sơ; - Các khu vực còn lại 100.000đ/ hồ sơ * Lệ phí cấp GCNQSD đất: - Đối với Phường , thị trấn 25.000đ/ hồ sơ; - Các khu vực còn lại 15.000đ/ hồ sơ
2 Nộp trực tuyến 20 Ngày Phí:

Lệ phí: * Phí thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất: - Đối với Phường , thị trấn 200.000đ/ hồ sơ; - Các khu vực còn lại 100.000đ/ hồ sơ * Lệ phí cấp GCNQSD đất: - Đối với Phường , thị trấn 25.000đ/ hồ sơ; - Các khu vực còn lại 15.000đ/ hồ sơ
3 Nộp qua bưu chính 20 Ngày Phí:

Lệ phí: * Phí thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất: - Đối với Phường , thị trấn 200.000đ/ hồ sơ; - Các khu vực còn lại 100.000đ/ hồ sơ * Lệ phí cấp GCNQSD đất: - Đối với Phường , thị trấn 25.000đ/ hồ sơ; - Các khu vực còn lại 15.000đ/ hồ sơ
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Đơn xin giao đất, cho thuê đất 1 0
2 Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (Phòng tài nguyên và môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất). 1 0
3 Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất. 1 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum,Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum,Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Sa Thầy - tỉnh Kon Tum,Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Kon Rẫy - tỉnh Kon Tum,Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Kon Plông - tỉnh Kon Tum,Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ia H'Drai - tỉnh Kon Tum,Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đăk Glei - tỉnh Kon Tum,Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đăk Tô - tỉnh Kon tum,Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tu Mơ Rông - tỉnh Kon Tum,Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đăk Hà - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp Huyện,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã nơi có đất (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện trong thời gian 01 ngày làm việc)
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định giao đất (đối với trường hợp giao đất).Quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất).Giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được giao đất, cho thuê đất. Quyết định giao đất (đối với trường hợp giao đất).Quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất).Giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được giao đất, cho thuê đất.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 45/2013/QH13 Luật 45/2013/QH13 2013-11-29 Quốc Hội
2 43/2014/NĐ-CP Nghị định 43/2014/NĐ-CP 2014-05-15
3 30/2014/TT-BTNMT Thông tư 30/2014/TT-BTNMT 2014-06-02 Bộ Tài nguyên và Môi trường
4 01/2017/NĐ-CP Nghị định 01/2017/NĐ-CP 2017-01-06
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không quy định.