THỦ TỤC Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 2.000395.000.00.00.H34
Quyết định công bố 318/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Đất đai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp nộp đơn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện; hoặc gửi hồ sơ khiếu nại qua đường bưu điện tới UBND huyện, thành phố (do văn thư tiếp nhận). Trường hợp người khiếu nại gửi hồ sơ đến UBND tỉnh thì UBND tỉnh chuyển nội khếu nại đến UBND cấp huyện giải quyết theo thẩm quyền.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2: UBND cấp huyện giao Cơ quan chuyên môn cấp huyện kiểm tra và phân loại tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ khiếu nại.
- Trường hợp hồ sơ khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết, trong thời hạn 05 ngày, Cơ quan chuyên môn cấp huyện tham mưu cho UBND cấp huyện ra thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại và nêu rõ lý do không thụ lý giải quyết; đồng thời hướng dẫn cho người khiếu nại gửi hồ sơ khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
- UBND cấp huyện giao Cơ quan chuyên môn cấp huyện tham mưu thụ lý đơn, vào sổ theo dõi, ban hành Quyết định thụ lý đơn, đồng thời Thông báo nội dung thụ lý đến các đương sự được biết; Giao Cơ quan chuyên môn cấp huyện cấp huyện xác minh, đề xuất giải quyết tranh chấp theo quy định Thời gian thụ lý giải giải quyết (thời hạn giải quyết không quá 25 ngày).
Bước 3: Thu thập hồ sơ có liên quan đến vị trí tranh chấp, tổ chức làm việc các bên tranh chấp để trình bày nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng của các bên liên quan đồng thời cung cấp chứng cứ có liên quan đến vị trí tranh chấp;
Bước 4: Làm việc với UBND cấp xã để xác định quá trình quản lý hồ sơ tại địa phương có liên quan đến vị trí tranh chấp; lấy ý kiến khu dân cư tại vị trí tranh chấp để tìm hiểu quá trình quản lý, sử dụng giữa các bên có liên quan đến vị trí đang tranh chấp.
Bước 5: Tổ chức đo đạc, kiểm tra hiện trạng ranh giới vị trí đang tranh chấp.
Bước 6: Tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai giữa để làm rõ đến nguồn gốc đất, quá trình quản lý sử dụng của các bên tại vị trí đất tranh chấp.
Bước 7: Báo cáo kết quả xác minh, đề xuất hướng gải quyết tranh chấp đất đai giữa các bên để Chủ tịch UBND huyện xem xét đồng thời dự thảo Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai
(Trong trường hợp vụ việc phức tạp Chủ tịch UBND huyện có thể triệu tập hội đồng tư vấn pháp lý để thống nhất hướng giải quyết)
Bước 8: Ban hành Quyết định công nhận hòa việc giải tranh chấp đất đai hoặc Ban hành Quyết định công nhận một phần, công nhận toàn bộ vị trí đất tranh chấp của người tranh yêu cầu giải quyết tranh chấp hoặc người bị tranh chấp.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 45 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
2 Nộp trực tuyến 45 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
3 Nộp qua bưu chính 45 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai 1 0
2 Biên bản hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã; biên bản làm việc với các bên tranh chấp và người có liên quan; biên bản kiểm tra hiện trạng đất tranh chấp; biên bản cuộc họp các ban, ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai đối với trường hợp hòa giải không thành; biên bản hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp 1 0
3 Trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp và các tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình giải quyết tranh chấp 1 0
4 Báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp hoặc dự thảo quyết định công nhận hòa giải thành 1 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum,Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum,Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Kon Rẫy - tỉnh Kon Tum,Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Kon Plông - tỉnh Kon Tum,Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ia H'Drai - tỉnh Kon Tum,Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đăk Glei - tỉnh Kon Tum,Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đăk Tô - tỉnh Kon tum,Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tu Mơ Rông - tỉnh Kon Tum,Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đăk Hà - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp Huyện,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Ủy ban nhân dân cấp xã,Phòng Tài nguyên và môi trường
Kết quả thực hiện Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai hoặc quyết định công nhận hòa giải thành. Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai hoặc quyết định công nhận hòa giải thành.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 45/2013/QH13 Luật 45/2013/QH13 2013-11-29 Quốc Hội
2 43/2014/NĐ-CP Nghị định 43/2014/NĐ-CP 2014-05-15
3 01/2017/NĐ-CP Nghị định 01/2017/NĐ-CP 2017-01-06
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không quy định.