THỦ TỤC Thủ tục hành chính về thẩm định số lượng người làm việc thuộc thẩm quyền quyết định của bộ, ngành, địa phương

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.009354.000.00.00.H34
Quyết định công bố 311/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Bộ,Cấp Tỉnh,Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Tổ chức - Biên chế
Trình tự thực hiện
Bước 1: Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập) trực thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố xây dựng xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc của đơn vị mình gửi Sở Nội vụ qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ).
Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.
Bước 3: Thẩm định hồ sơ: Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan; tổng hợp các ý kiến góp ý đề nghị bổ sung thêm hồ sơ theo ý kiến góp ý (nếu có).
Bước 4: Sở Nội vụ tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Nội vụ xem xét, thẩm định. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp Không có Khác Phí:

Lệ phí:
(Không quy định)
Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu chính công ích hoặc trên môi trường mạng (nếu có).
2 Nộp trực tuyến Không có Khác Phí:

Lệ phí:
(Không quy định)
Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu chính công ích hoặc trên môi trường mạng (nếu có).
3 Nộp qua bưu chính Không có Khác Phí:

Lệ phí:
(Không quy định)
Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu chính công ích hoặc trên môi trường mạng (nếu có).
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Văn bản đề nghị; 1 0
2 Kế hoạch số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập, kèm theo văn bản làm cơ sở xác định số lượng người làm việc; 1 0
3 Bản sao các văn bản của cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của đơn vị hoặc của bộ, ngành, địa phương của năm trước liền kề với năm kế hoạch; 1 0
4 Các văn bản liên quan (nếu có). 1 0

Đối tượng thực hiện Cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan thực hiện Sở Nội vụ - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Tổng hợp số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của bộ, ngành, địa phương. Tổng hợp số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của bộ, ngành, địa phương.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 106/2020/NĐ-CP Nghị định 106/2020/NĐ-CP 2020-09-10
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin