THỦ TỤC Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của người đứng đầu Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.009914.000.00.00.H34
Quyết định công bố 311/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Bộ,Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Tổ chức - Biên chế
Trình tự thực hiện
- Bước 1: Cơ quan, tổ chức thuộc bộ, ngành, địa phương lập đề án điều chỉnh vị trí việc làm gửi Sở Nội vụ qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ).
- Bước 2: Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ về tổ chức cán bộ của bộ, ngành, địa phương kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại đơn vị để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.
Bước 3: Thẩm định đề án điều chỉnh vị trí việc làm.
Bước 4: Văn bản thẩm định.
- Bước 5: Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (quầy tiếp nhận hồ sơ của Sở Nội vụ) hoặc qua đường bưu chính công ích hoặc trên môi trường mạng (nếu có).
- Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ).
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 25 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
(Không quy định)
Trong 25 (hai năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
2 Nộp trực tuyến 25 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
(Không quy định)
Trong 25 (hai năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
3 Nộp qua bưu chính 25 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
(Không quy định)
Trong 25 (hai năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Văn bản đề nghị điều chỉnh vị trí việc làm; 1 0
2 Đề án điều chỉnh vị trí việc làm; 1 0
3 Bản sao các văn bản của cơ quan có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập; 1 0
4 Các văn bản khác có liên quan đến việc xây dựng Đề án điều chỉnh vị trí việc làm. 1 0

Đối tượng thực hiện Cán bộ, công chức, viên chức
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Nội vụ - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Văn bản thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm. Văn bản thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 106/2020/NĐ-CP Nghị định 106/2020/NĐ-CP 2020-09-10
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin