THỦ TỤC Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 2.001333.000.00.00.H34
Quyết định công bố 137/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Bán đấu giá tài sản
Trình tự thực hiện
- Doanh nghiệp đấu giá tài sản thay đổi nội dung đăng ký hoạt động về tên gọi, địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản tại Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động.
Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ).
- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyển cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết (Sở Tư pháp), nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Trường hợp từ chối thì phải có văn bản nêu rõ lý do.
- Sở Tư pháp ban hành Quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.
- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện.
Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ).
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 5 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 500000
kể từ lúc nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản.
2 Nộp trực tuyến 5 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 500.000
kể từ lúc nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản.
3 Nộp qua bưu chính 5 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 500.000
kể từ lúc nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (mẫu TP-ĐGTS-07) ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP. 1 0 Biểu mẫu

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Tổ chức nước ngoài
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Tư pháp - tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 70 Lê Hồng Phong Tp.Kon Tum
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản. Quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 01/2016/QH14 Luật 01/2016/QH14 2016-11-17 Quốc Hội
2 62/2017/NĐ-CP Nghị định 62/2017/NĐ-CP 2017-05-16
3 06/2017/TT-BTP Thông tư 06/2017/TT-BTP 2017-05-16 Bộ Tư Pháp
4 106/2017/TT-BTC Luật 01/2016/QH14 Thông tư 06/2017/TT-BTP Nghị định 62/2017/NĐ-CP Thông tư 106/2017/TT-BTC 2017-10-06 Bộ Tài chính
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Trường hợp đã quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp nhưng sau đó phát hiện thông tin kê khai trong hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp là giả mạo thì Sở Tư pháp ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời thông báo với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.