THỦ TỤC Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (TTHC cấp tỉnh)

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.000964.000.00.00.H34
Quyết định công bố 318/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Đất đai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ quan được UBND cấp tỉnh giao nhiệm vụ kiểm tra xác định mức độ nguy cơ đe dọa tính mạng con người gửi các văn bản có liên quan đến Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Chi cục Quản lý Đất đai- Sở Tài nguyên và Môi trường
- Thẩm định hồ sơ, chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai lập trích lục, trích đo thửa đất (thời gian thực hiện là 03 ngày làm việc).
- Hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét quyết định.
Bước 3: UBND tỉnh xem xét quyết định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình.
Bước 4: UBND gửi Quyết định thu đất cho người bị thu hồi đất (trực tiếp hoặc qua đường bưu chính).
Bước 5: Văn phòng Đăng ký đất đai lập thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với trường hợp không giao nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp Không quy định Khác Phí:

Lệ phí:
2 Nộp trực tuyến Không quy định Khác Phí:

Lệ phí:
3 Nộp qua bưu chính Không quy định Khác Phí:

Lệ phí:
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ ô nhiễm môi trường, sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người 1 0
2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyết định giao đất 1 0
3 Biên bản xác minh thực địa do Sở Tài nguyên và Môi trường lập (nếu có) 1 0
4 Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất 1 0
5 Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường kèm theo dự thảo quyết định thu hồi đất 1 0

Đối tượng thực hiện Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Sở Tài nguyên và Môi trường - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Ủy ban nhân dân cấp Huyện,Văn phòng Đăng ký đất đai
Kết quả thực hiện Quyết định thu hồi đất Quyết định thu hồi đất,Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất (đối với trường hợp phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất),Tổ phát triển quỹ đất hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý đất đã được thu hồi
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 45/2013/QH13 Luật 45/2013/QH13 2013-11-29 Quốc Hội
2 43/2014/NĐ-CP Nghị định 43/2014/NĐ-CP 2014-05-15
3 30/2014/TT-BTNMT Thông tư 30/2014/TT-BTNMT 2014-06-02 Bộ Tài nguyên và Môi trường
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin